fb-sls-lj


Srednja lesarska šola Ljubljana

Aškerčeva 1
1000 Ljubljana

Tajništvo: 01 2411 662
Ravnateljica:   01 2411 624
Zbornica: 01 2411 622
Svet. služba:   01 2411 614
Fax: 01 2411 663

lesarska@sclj.si

Uradne ure tajništva:
vsak delavnik od 10.00 do 12.00

VPIS v srednjo šolo

NOV ROKOVNIK VPISA za šolsko leto 2020/2021

Če ste se odločili za vpis na našo šolo, vas želimo opozoriti na nekatere pomembne datume:

• 14. in 15. 2. 2020
bodo v srednjih šolah in dijaških domovih potekali informativni dnevi;

• do 11. 5. 2020, prestavljen rok za prijavo za vpis v srednjo šolo.
bodo srednje šole sprejemale prijave učencev za vpis v 1. letnik srednje šole;

20. 5. 2020
bo na spletni strani MIZŠ objavljeno številčno stanje prijav na dan 11. 5. 2020;

• do 16. 6. 2020
boste lahko svojo prijavo prenesli z ene srednje šole na drugo;

• do 26. 6. 2020
bo javno objavljen seznam srednjih šol z omejitvijo vpisa (na spletni strani MIZŠ).

• med 30. 6. in 6. 7. 2020
boste na srednjo šolo posredovali dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev – spričevala. Na šoli, ki ne bo omejila vpisa, boste s tem tudi vpisani;

16. 7. 2020
bo objava prostih mest za vpis (na spletni strani MIZŠ);

• do 31. 8. 2020
se boste lahko vpisali na šole, ki bodo imele prosta mesta.

Za vse ostale informacije se lahko obrnete na šolsko svetovalno službo – tel. 01 24 11 614.

 

 

  

ROKOVNIK VPISA v program poklicno - tehniškega izobraževanja (PTI) za šolsko leto 2020/2021

Če ste se odločili za vpis v 1. letnik programa poklicno-tehniškega izobraževanja lesarski tehnik (PTI), vas želimo opozoriti na nekatere pomembne datume:

• 14. in 15. 2. 2020
bodo v srednjih šolah in dijaških domovih potekali informativni dnevi;

• do 18. 5. 2020
bodo srednje šole sprejemale prijave dijakov za vpis v 1. letnik programa poklicno-tehniškega izobraževanja (PTI);

• 25. 5. 2020
bo na spletni strani MIZŠ objavljeno številčno stanje prijav na dan 18. 5. 2020;

• do 8. 6. 2020
boste lahko svojo prijavo prenesli z ene srednje šole na drugo;

• do 27. 6. 2020
bodo šole prijavljene kandidate obveščale o tem, ali ima šola omejitev vpisa;

• do 8. 7. 2020
boste na srednjo šolo prinesli dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev – spričevala o zaključnem izpitu. Na šoli, ki ne bo omejila vpisa, boste s tem tudi vpisani;

• do 31. 8. 2020
se boste lahko vpisali na šole, ki bodo imele prosta mesta.

Za vse ostale informacije se lahko obrnete na šolsko svetovalno službo – tel. 01 24 11 614.

 

 

 Vpis v višješolske študijske programe

 http://vps.vss-ce.com/VPS/

 

VPIS v visoko šolstvo

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport; RAZPISI ZA VPIS V VISOKO ŠOLSTVO IN PRIJAVA ZA VPIS

http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_visoko_solstvo/sektor_za_visoko_solstvo/razpis_za_vpis/#c19283

Univerza v Ljubljani visokošolska prijavno-informacijska služba:

https://www.uni-lj.si/studij/prijavno-sprejemni-postopki/

Več o posameznih akademijah in fakultetah:

http://www.uni-lj.si/akademije_in_fakultete/akademije/

 

les 2

Znanje in zavedanje o lesu ima pridih čarobnosti in nekaj skrivnostnosti, delati z lesom je kreativno in lepo.

(neznan avtor)

les 3

Če ne bi bilo lesa, bi ga bilo treba izumiti.

(Teischinger)

les 1

Les brez gozdov je prav tako nepredstavljiv kot dan brez lesa.

(Patrick Moore)