fb-sls-lj


Srednja lesarska šola Ljubljana

Aškerčeva 1
1000 Ljubljana

Tajništvo: 01 2411 662
Ravnateljica:   01 2411 624
Zbornica: 01 2411 622
Svet. služba:   01 2411 614
Fax: 01 2411 663

lesarska@sclj.si

Uradne ure tajništva:
vsak delavnik od 10.00 do 12.00

Program Mizar

Izobraževalni program mizar je triletni program poklicnega izobraževanja, ki omogoča pridobitev:

  • srednje poklicne izobrazbe za poklic mizar/mizarka,
  • nacionalne poklicne kvalifikacije upravljalec/upravljalka lesnoobdelovalnih strojev.

 

Predmetnik

Oznaka

Programske enote

Obvezno/ izbirno

Skupno število ur

Število kreditnih točk

A – Splošnoizobraževalni predmeti

P1 Slovenščina obvezno 213 12
P2 Matematika obvezno 213 12
P3  Tuji jezik obvezno 164 9
P4 Umetnost obvezno 33 2
P5 Naravoslovje obvezno 132 6
P6  Družboslovje obvezno 132 6
P7  Športna vzgoja obvezno 164 7
Skupaj A   1051 54

B – Strokovni moduli

M1 Osnove lesarstva obvezno 125 5
M2 Obdelava lesa obvezno 248 14
M3 Obdelava lesnih plošč obvezno 178 9
M4 Stavbno pohištvo obvezno 178 9
M5 Bivalno pohištvo obvezno 180 9
M6 Snovanje izdelka obvezno 164 9
Skupaj B   1073 55

Od tega za praktično izobraževanje:

C – Praktično izobraževanje v šoli

  Praktični pouk   827 33

Č – Praktično usposabljanje z delom

  Praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu   912 37

D – Interesne dejavnosti

  Interesne dejavnosti   160 7

E – Odprti del kurikuluma

  Odprti kurikulum   582 25
Skupaj pouka (A+B+E)   2706 134
Skupaj praktičnega izobraževanja (C+Č)   1739 70
Skupaj izobraževanja v šoli (A+B+D+E)   2866 141
Skupaj (A+B+Č+D+E)   3778 178
Zaključni izpit (izdelek in zagovor)   2
Skupaj kreditnih točk   180
 
Število tednov izobraževanja v šoli   82  
Število tednov praktičnega izobraževanja v podjetju   24  
Število tednov interesnih dejavnosti   5  
Skupno število tednov izobraževanja   111  

 

Vsebine odprtega kurikula mizar:

1. letnik – računalništvo s poudarkom na stroki, rezbarjenje
2. letnik – računalniško podprto konstruiranje in varno delo na zahtevnejših strojih, kontrolne metode površinske obdelave in lepljenja
3. letnik – CNC programiranje, projektiranje s programom Inventor

les 2

Znanje in zavedanje o lesu ima pridih čarobnosti in nekaj skrivnostnosti, delati z lesom je kreativno in lepo.

(neznan avtor)

les 3

Če ne bi bilo lesa, bi ga bilo treba izumiti.

(Teischinger)

les 1

Les brez gozdov je prav tako nepredstavljiv kot dan brez lesa.

(Patrick Moore)