fb-sls-lj


Srednja lesarska šola Ljubljana

Aškerčeva 1
1000 Ljubljana

Tajništvo: 01 2411 662
Ravnateljica:   01 2411 624
Zbornica: 01 2411 622
Svet. služba:   01 2411 614
Fax: 01 2411 663

lesarska@sclj.si

Uradne ure tajništva:
vsak delavnik od 10.00 do 12.00

Program Obdelovalec

Program za poklic obdelovalec lesa usposablja za delo pri osnovnih lesnopredelovalnih strojih, za opravljanje enostavnejših del, za sodelovanje pri izdelavi sestavnih delov ter pri sestavljanju izdelkov lesne industrije, v žagarstvu …

Zdrave noge, spretne roke in prsti, čut za natančnost, dober vid in sluh so pomembne psihofizične zahteve za opravljanje tega poklica.

Pogoj za vključitev v program

je uspešno zaključenih najmanj sedem razredov osnovne šole ali uspešno zaključena osnovna šola s prilagojenim programom. Šolanje boš zaključil z zaključnim izpitom, ki obsega izdelek z zagovorom. Izobraževanje traja dve leti.

 

Predmetnik

Oznaka

Programske enote

Obvezno / izbirno

Skupno število  ur

Število kreditnih točk

A – Splošnoizobraževalni predmeti

P1 Slovenščina obvezni 155 8
P2 Matematika obvezni 168 9
P3 Družboslovje in naravoslovje obvezni 248 12
P4 Športna vzgoja obvezni 124 5
Skupaj A   695 34

B – Strokovni moduli

M1 Temeljna znanja lesarstva obvezni 218 12
M2 Ročna obdelava lesa obvezni 218 12
M3 Strojna obdelava lesa obvezni 218 12
M4 Priprava in izdelava izdelka obvezni 218 12

Skupaj B

  872 48

Od tega za:

C – Praktično izobraževanje v šoli

  Praktični pouk   600 24

Č – Praktično izobraževanje pri delodajalcu

  Praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu   152 6

D – Interesne dejavnosti

  Interesne dejavnosti   96 4

E – Odprti kurikulum

  Odprti kurikulum   448 26
 
Skupaj pouka (A+B+E)   2015 108
Skupaj praktičnega izobraževanja (C+Č)   752 30
Skupaj izobraževanja v šoli (A+B+D+E)   1759 112
Skupaj (A+B+Č+D+E)   2263 118
Zaključni izpit (izdelek oziroma storitev in zagovor)     2
Skupaj kreditnih točk     120
 
Število tednov izobraževanja v šoli   64  
Število tednov praktičnega izobraževanja v podjetju   4  
Število tednov interesnih dejavnosti   3  
Skupno število tednov izobraževanja   71  

 

 

Vsebine odprtega kurikula obdelovalec lesa:

1. letnik

  • vaje iz risanja
  • temeljna znanja računalništva
  • rezbarjenje, intarzije, vžiganje v les
  • izdelava izdelka iz masive

2. letnik

  • gospodarjenje
  • izdelava izdelka

 

les 2

Znanje in zavedanje o lesu ima pridih čarobnosti in nekaj skrivnostnosti, delati z lesom je kreativno in lepo.

(neznan avtor)

les 3

Če ne bi bilo lesa, bi ga bilo treba izumiti.

(Teischinger)

les 1

Les brez gozdov je prav tako nepredstavljiv kot dan brez lesa.

(Patrick Moore)