fb-sls-lj


Srednja lesarska šola Ljubljana

Aškerčeva 1
1000 Ljubljana

Tajništvo: 01 2411 662
Ravnateljica:   01 2411 624
Zbornica: 01 2411 622
Svet. služba:   01 2411 614
Fax: 01 2411 663

lesarska@sclj.si

Uradne ure tajništva:
vsak delavnik od 10.00 do 12.00

Program Lesarski tehnik

Lesarski tehnik opravlja odgovornejša dela: načrtuje in pripravlja proizvodnjo tako v operativnem kot tehnološkem smislu, vodi delo večjih skupin ljudi na različnih linijah za obdelavo in predelavo lesa, nadzoruje delo računalniško vodenih strojev, sodeluje pri konstruiranju in razvoju novih proizvodov, nadzoruje kakovost dela in izdelkov, sodeluje pri vseh marketinških, prodajnih in poprodajnih aktivnostih, pri usposabljanju delavcev… Izobraževanje za ta poklic traja 4 leta, šolanje boš zaključil s poklicno maturo.

Možnosti po končanem šolanju

S poklicno maturo se boš lahko zaposlil na izredno širokem in raznolikem področju lesarstva. Poklicna matura pa bo hkrati razgrnila pred teboj paleto novih možnosti za nadaljevanje študija. Izobraževal se boš lahko v vseh višje- ter visokošolskih študijskih programih; omogočen pa ti bo tudi univerzitetni študij svoje ali sorodnih strok – prej boš opravil še izpit iz enega maturitetnega predmeta ali pa se boš vključil v enoletni maturitetni tečaj, ki ga izvajamo v okviru ŠC Ljubljana. Vsekakor si boš z našo šolo zagotovil dobre izhodiščne pogoje, da uresničiš svoje skrite in odkrite poklicne želje ter ambicije.

 Predmetnik

Oznaka

Programske enote

Obvezno

izbirno

Skupno število ur

Število kreditnih točk

A – Splošnoizobraževalni predmeti

P1 Slovenščina obvezno 487 24
P2 Tuji jezik obvezno 417 20
P3 Matematika obvezno 383 19
P4 Umetnost obvezno 68 3
P5 Zgodovina obvezno 102 5
P6 Geografija obvezno 68 3
P7 Psihologija izbirni 68 3
P8 Sociologija izbirni 68 3
P9 Fizika obvezno 140 6
P10 Kemija obvezno 70 3
P11 Športna vzgoja obvezno 340 14

Skupaj A

  2143 100

B – Strokovni moduli

M1 Tehnično komuniciranje in uporaba računalnika obvezno 102 5
M2 Les in lastnosti lesa obvezno 110 6
M3 Tehnologija obdelave z varstvom pri delu obvezno 136 7
M4 Konstruiranje lesnih sklopov obvezno 80 4
M5 Materiali v lesarstvu obvezno 110 6
M6 Mehanska obdelava lesa obvezno 220 11
M7 Lesnoobdelovalni stroji obvezno 134 7
M8 Konstruiranje pohištva obvezno 210 10
M9 Tehnološki procesi v lesarstvu obvezno 90 4
M10 Proizvodna tehnika obvezno 90 4
M11 Podjetje in priprava dela obvezno 102 5
M12 Projektiranje obvezno 220 11
M13 Ekonomika proizvodnih procesov izbirno 60 3
M14 Opremljanje interierjev izbirno 60 3
M15 Žagarstvo in sušenje izbirno 60 3

Skupaj B

  1724 86
Od tega za praktično izobraževanje v šoli:

C- Praktično izobraževanje v šoli

  Praktični pouk   504 19

Č – Praktično usposabljanje z delom

  Praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu   152 6

D – Interesne dejavnosti

  Interesne dejavnosti   352 14

E – Odprti del kurikuluma

  Odprti kurikulum   612 30
Skupaj pouka (A+B+E)   4479 216
Skupaj praktičnega izobraževanja (C+Č)   656 25
Skupaj izobraževanja v šoli (A+B+D+E)   4831 230
Skupaj (A+B+Č+D+E)   4983 236
Poklicna matura (izdelek oziroma storitev in zagovor)   4
Skupaj kreditnih točk   240
 
Število tednov izobraževanja v šoli   136  
Število tednov praktičnega izobraževanja v podjetju   4  
Število tednov interesnih dejavnosti   11  
Skupno število tednov izobraževanja   151  

 

Vsebine odprtega kurikula lesarski tehnik

1. letnik

 • energetika in podnebne spremembe
 • gozd, ekologija, celica
 • računalništvo v lesarstvu

3. letnik

 • oblikovanje izdelka
 • nove tehnologije CNC
 • nove tehnologije
 • Wood Woop
 • Lesna gradnja

4. letnik

 • izbirni modul – opremljanje interijerjev
 • matematika v stroki
 • angleščina v stroki
 • nove tehnologije
 • Wood Woop
 • prodaja pohištva

 

les 2

Znanje in zavedanje o lesu ima pridih čarobnosti in nekaj skrivnostnosti, delati z lesom je kreativno in lepo.

(neznan avtor)

les 3

Če ne bi bilo lesa, bi ga bilo treba izumiti.

(Teischinger)

les 1

Les brez gozdov je prav tako nepredstavljiv kot dan brez lesa.

(Patrick Moore)